top of page

JAVNI POZIV za angažman GIS stručnjaka za izradu karte projektnog područja

Regionalna nevladina organizacija „Inicijativa za šumarstvo i okoliš – fea“ (eng. Forestry and Environmental Action) za potrebe projekta „Akcija za zeleniji Gradski park ‚Betanija‘“ objavljuje

JAVNI POZIV

za angažman GIS stručnjaka za izradu karte projektnog područja

Uvod

„Akcija za zeleniji Gradski park ‚Betanija‘“ je projekat koji Inicijativa za šumarstvo i okoliš - fea implementira sa općim ciljem poboljšanja ekološko-sanitarnog i dekorativno-estetskog karaktera Parka. Realizacijom projekta očekuje se povećanje udjela uređenih zelenih površina na području Betanije, porast broja educiranih i osviještenih građana o ulozi i značaju urbanog zelenila, inovativan nastup u promociji Parka kao poželjne destinacije za odmor i razonodu posjetilaca i pozitivna ocjena uspješnosti projektnih aktivnosti od strane pripadnika Mjesne zajednice Betanija-Šip.

Izrada edukativno-interaktivne mape sveukupnog područja Gradskog parka Betanija je jedna od ključnih aktivnosti projekta „Akcija za zeleniji Gradski park Betanija“ u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 - ReLOaD2. Program #ReLOaD finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a implementira UNDP Bosnia and Herzegovina.

Predmet Javnog poziva

Inicijativa za šumarstvo i okoliš – fea poziva sva zainteresovana fizička lica da dostave svoje prijave za angažman na izradi digitalne mape projektnog područja u funkciji:

- GIS stručnjaka (1 izvršilac)

Angažovani GIS stručnjak će pružiti ekspertsku uslugu izrade digitalne mape područja Gradskog parka „Betanija“, kao glavnog output-a projektne aktivnosti 2: Izrada interaktivno-edukativne mape Gradskog parka „Betanija“ i postavljanje promotivne info-table u parku. Stručnjak će u digitalnu mapu područja parka uključiti i adekvatan prikaz sljedećih terenskih parametara naglašenih projektnom aplikacijom:


- zelene poršine,

- pješačke staze

- mjesta za odmor

- mjesta u sjeni/hladu u ljetnom periodu

- sportski i rekreativni sadržaji

- mjesta pogodna za djecu

- prisutne vrste drveća

- blizina gradskom naselju i saobraćajnicama

Vrijeme trajanja angažmana je 10 dana, a finansijska naknada predviđena projektnim budžetom za angažman GIS stručnjaka iznosi 1500,00 KM (neto).

Molimo sve zainteresovane da svoj CV i najmanje tri dokaza o prethodnom iskustvu slične prirode dostave najkasnije do 22.08.2022. godine na e-mail adresu:

Comments


bottom of page