top of page

 

 

 

1. O projektu

Incijativa za šumarstvo i okoliš FEA vodi kampanju s ciljem smanjenju korupcije i ilegalne sječe šuma na području 2 kantona, Kanton Sarajevo (KS) i Zeničko-dobojski kanton (ZDK). Definisanjem odgovornosti i nadležnosti institucija, koordinisanim djelovanjem svih zainteresovanih subjekata, uspostavljanjem on-line mehanizma za prijavu ilegalnih sječa šume na području KS i ZDK, projektom će se potaknuti odgovornost nadležnih, ali i građanski aktivizam u cilju detekcije, prijave i sanksionisanja koruptivnih radnji u oblasti šumarstva u ova 2 kantona. Aplikacija za anonimnu prijavu ilegalnih aktivnosti u šumarstvu uz pomoć građana.

 

 

2. O aplikaciji

Aplikacija je nastala u okviru projekta "Aplikacija za anonimnu prijavu ilegalnih aktivnosti u šumarstvu uz pomoć građana" koga provodi udruženje Inicijativa za šumarstvo i okoliš (FEA) , uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i predstavlja dio šireg projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, koga implementiraju Centri civilnih inicijativa, kao vodeći partner.

Ova aplikacija Vam nudi mogućnost da potpuno anonimno i besplatno prijavite ilegalne i sumnjive aktivnosti u šumarstvu Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona sa ciljem zaštite šuma u oba kantona. Uz pomoć anonimne prijave građaninu/građanki se garantuje anonimnost, a samim tim i sigurnost u procesu prijave ilegalnih i sumnjivih aktivnosti koje su primjećene direktno na terenu. Aplikacija omogućava da se prijava podnese online ili offline, s tim što se u drugom slučaju prijava ažurira u sistem čim se pristupi internet konekciji.

Korištenjem ove aplikacije, Vaši lični podaci i podaci Vašeg mobilnog uređaja su zaštićeni, te neće biti predmet dalje obrade i isključivo će se koristiti u procesu podnošenja prijave na sumnjive ili ilegalne aktivnosti u šumarstvu.

Ova aplikacija za prijavu ilegalnih aktivnosti u šumarstvu omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

*Sadržaj ove aplikacije je isključiva odgovornost Inicijative za šumarstvo i okoliš – fea (eng. Forestry and Environmental Action) i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

 

 

 


 

3. O ilegalnim aktivnostima u šumarstvu
 

Zakoni o šumama Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona direktno ne definišu pojam ilegalnih aktivnosti u šumarstvu, ali se navodi niz zabranjenih aktivnosti, kako slijedi:

  • Bespravna sječa (sječa drveta koje nije obilježeno šumskim čekićem od strane šumsko-privrednog društva) i stavljanje drveta u promet bez otpremnog iskaza koji izdaje šumsko-privredno društvo. Drvo, dijelove stabala i grane posječene u šumi i izvan šume (na poljoprivrednom zemljištu, međama, pojedinačna stabla i sl.), nije dozvoljeno pomjerati od panja dok se ne obilježi šumskim čekićem (žigoše), obrojči, premjeri i evidentira. Zabranjeno je iste stavljati u promet dok se ne izda otpremni iskaz. Zabranjeno je nedrvne šumske proizvode (ljekovito, jestivo, aromatsko bilje, gljive, šumski plodovi, i sl.) stavljati u promet bez odobrenja korisnika državnih šuma i šumskog zemljišta ili vlasnika šume.

  • Zabranjeno je u šumama i na šumskom zemljištu kao i na drugom zemljištu na udaljenosti do 150 m od šume loženje otvorene vatre. Vatra u šumama i na šumskom zemljištu može se ložiti samo na mjestima određenim i obilježenim od strane Uprave za šumarstvo i vlasnika privatnih šuma uz pridržavanje propisanih uslova i mjera bezbjednosti.

 

  • Zabranjeno je odlaganje otpada, smeća ili zagađujućih tvari u šumi ili na šumskom zemljištu.

  • Zabranjeno je krčenje šuma-pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko izuzev ako se radi o izgradnji objekata planiranih važećim planom prostornog uređenja u slučajevima kada se time postižu veće trajne koristi i ako neće biti štetnih posljedica za okoliš.

bottom of page