top of page

News

Aug 16, 2023

Poziv za dostavljanje ponuda – Izrada interaktivne mape
Organizacija FEA traži usluge kvalificiranog GIS eksperta/ice za razvoj interaktivne mape podložnosti požarima u Bosni i Hercegovini u...

Nov 2, 2022

JAVNI POZIV za dostavljanje ponude za kreiranje i dizajn vizuala i brošure
Udruženje „Inicijativa za šumarstvo i okoliš – fea“ (eng. Forestry and Environmental Action) objavljuje JAVNI POZIV za dostavljanje...

Aug 15, 2022

JAVNI POZIV za angažman IT stručnjaka za izradu interaktivne karte projektnog područja
Regionalna nevladina organizacija „Inicijativa za šumarstvo i okoliš – fea“ (eng. Forestry and Environmental Action) za potrebe projekta...

Jun 16, 2023

JAVNI POZIV za prijavu na obuku o korištenju fotokatalitičkih boja
Udruženje Inicijativa za šumarstvo i okoliš-fea (eng. Forestry and Environmental Action) objavljuje JAVNI POZIV za prijavu na obuku o...

Nov 2, 2022

JAVNI POZIV za angažman komunikacijskog menadžera
Udruženje „Inicijativa za šumarstvo i okoliš – fea“ (eng. Forestry and Environmental Action) objavljuje JAVNI POZIV za angažman...

Mar 6, 2023

JAVNI POZIV za nominovanje stambene/javne zgrade u Gradu Tuzla u svrhu oslikavanja murala
Udruženje „Inicijativa za šumarstvo i okoliš – fea“ (eng. Forestry and Environmental Action) objavljuje JAVNI POZIV za nominovanje...

Aug 15, 2022

JAVNI POZIV za angažman GIS stručnjaka za izradu karte projektnog područja
Regionalna nevladina organizacija „Inicijativa za šumarstvo i okoliš – fea“ (eng. Forestry and Environmental Action) za potrebe projekta...

Add a Title

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people access to all the info they need, while keeping your layout clean. Link your text to anything, or set your text box to expand on click. Write your text here...

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people access to all the info they need, while keeping your layout clean. Link your text to anything, or set your text box to expand on click. Write your text here...

Add a Title

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people access to all the info they need, while keeping your layout clean. Link your text to anything, or set your text box to expand on click. Write your text here...

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people access to all the info they need, while keeping your layout clean. Link your text to anything, or set your text box to expand on click. Write your text here...

Add a Title

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people access to all the info they need, while keeping your layout clean. Link your text to anything, or set your text box to expand on click. Write your text here...

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people access to all the info they need, while keeping your layout clean. Link your text to anything, or set your text box to expand on click. Write your text here...

Add a Title

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people access to all the info they need, while keeping your layout clean. Link your text to anything, or set your text box to expand on click. Write your text here...

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people access to all the info they need, while keeping your layout clean. Link your text to anything, or set your text box to expand on click. Write your text here...

Add a Title

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people access to all the info they need, while keeping your layout clean. Link your text to anything, or set your text box to expand on click. Write your text here...

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people access to all the info they need, while keeping your layout clean. Link your text to anything, or set your text box to expand on click. Write your text here...

Add a Title

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people access to all the info they need, while keeping your layout clean. Link your text to anything, or set your text box to expand on click. Write your text here...

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people access to all the info they need, while keeping your layout clean. Link your text to anything, or set your text box to expand on click. Write your text here...

bottom of page